Villkor för utnyttjande av ROT-avdraget i samband med montering av markiser

Vi följer Skatteverkets regelverk vad gäller ROT- och RUT-avdrag och erbjuder 30%/50% avdrag på arbetskostnaden då ni beställer montering av solskyddsprodukter av oss. När det kommer till utvändigt solskydd så som terrassmarkiser och fönstermarkiser gäller följande för att man ska medges ROT-avdrag på arbetet: Bostaden får inte vara en bostadsrättsförening och den måste vara äldre än fem år. Vävbyten och reparation av markiser ger inte rätt till ROT-avdrag. För invändigt solskydd får RUT-avdrag göras på samtliga solskydd som sitter på insidan av fönstren. Mellanglaspersienner får man inte göra RUT-avdrag på.

För att kunna hjälpa er att utnyttja ROT-avdraget för monteringskostnaden, behöver ni vid beställningstillfället ange ägarens personnummer samt fastighetsbeteckning. För RUT-avdrag räcker det med personnummer.

OBSERVERA
Om du redan utnyttjat din tillåtna skattereduktion för ROT-arbete, kommer vi debitera er avdragen reduktion samt ev. merkostnader i efterhand. För mer information om ROT-avdrag, vänligen besök Skatteverkets hemsida.


Boka gratis hembesök här